Národní park Slovenský ráj se nachází ve východní části Slovenska, r. 1964 byl vyhlášený za chráněnou krajinnou oblast a v r. 1988 byl nařízením vlády SR překategorizovaný na národní park. Má rozlohu 19 763 ha a ochranné pásmo 13 011 ha.

Původně byla celá oblast národního parku velkým plošným celkem, který postupně toky řek (Hornád, Hnilec) a potoků (Veľký Sokol, Suchá Belá, Biely potok) rozkrájely na několik větších a menších plošin (Glac, Geravy). Menší toky vytvořili za tisíciletí pro Slovenský ráj tak charakteristické rokle s vodopády (Kyseľ, Piecky, Sokolia dolina, Zejmarská roklina).

Na plošinách se nacházejí mnohé krasové jevy - závrty, škrapy, podzemní jeskyně a díry (Dobšinská ľadová jaskyňa, Stratenská jaskyňa, Medvedia jaskyňa, Čertova diera).

V bezprostřední blízkosti národního parku se nacházejí obce s historickými památkami (Spišská Nová Ves, Markušovce, Spišský Štvrtok) a turistická střediska (Čingov, Kláštorisko, Podlesok, Dedinky) s možností ubytování. Z ubytovacích středisek je možné podnikat celodenní výlety do širšího okolí (Levoča, Vysoké Tatry, Nízké Tatry, Pieniny, Spišský hrad, Plejsy, Chrám sv. Jakuba v Levoči).

Slovnský ráj - sever